نوبت نمایش را ظرفیت فیلم و سینمادار تعیین می کند

براساس آیین نامه، شورای صنفی نمایش نمی تواند در نوبت نمایش یک فیلم دخل و تصرفی داشته باشد بلکه طبق توافق تهیه کننده و سینمادار است که نوبت نمایش مشخص می شود. -
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی