نماینده مقام معظم رهبری از جمال شورجه عیادت کرد

سینماپرس: امروز نماینده‌ای از طرف مقام معظم رهبری از جمال شورجه کارگردان مشهور و متعهد سینمای ایران عیادت کرد.