نمایش ۵ فیلم در هفتمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه

سینماپرس: «شب چره»، «ایکی»، «کافه کا»، «داش آکل» و «شیر» روز دوشنبه اول مرداد ماه، در پاتوق فیلم کوتاه این هفته نمایش داده می شوند.