نمایش و تحلیل فیلم سینمایی شکاف با نگاهی اخلاقی به فرزندآوری در جهان معاصر

نمایش و تحلیل فیلم سینمایی شکاف با نگاهی اخلاقی به فرزندآوری در جهان معاصر از سوی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی با امتیاز بازآموزی برگزار می شود. - "، گروه حقوق و اخلاق زیستی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی ابنسینا سومین جلسه از سلسله نشست های اخلاق زیستی و سینما را در روز پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه برگزار می کند. این جلسه به نمایش و تحلیل فیلم سینمایی شکاف با موضوع نگاهی اخلاقی به فرزند ...
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی