نمایش های برگزیده جشنواره تئاتر مقاومت اجرای عموم می‌شوند

سینماپرس: در نشست هم اندیشی شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت توافق شد که نمایش های برگزیده جشنواره تئاتر مقاومت با حمایت اداره کل هنرهای نمایشی اجرای عموم شوند.