نمایش نسخه بدون ممیزی متری شیش و نیم در جشنواره ونیز؟!

بعید است حتی روح مسئولین سینمایی نیز از این موضوع خبر داشته باشد و بر اساس رویه های معمول سازمان سینمایی با نمایش همان نسخه ای از فیلم در جشنواره ها موافقت می کند که برای نمایش در ایران پروانه دریافت کرده و بعید است چراغ سبز برای نمایش نسخه متفاوتی از این فیلم را داده باشد. –
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی