نمایش فیلم در برج میلاد قطعی است و احتمالاً پردیس ملت را هم اضافه می‌کنیم!

سینماپرس: دبیر سی‌ونهمین دوره جشنواره فیلم فجر با بیان اینکه داوری فیلم‌ها از چهار روز دیگر آغاز می‌شود، گفت: از میان ۱۱۰ فیلم متقاضی جشنواره؛ آنچه بعد از مطابقت با قوانین فراخوان باقی می‌ماند، ممکن است کمتر از نصف این تعداد هم باشد و باید تا ۲۰ دی‌ماه نسخه ‌دی‌سی‌پی خود را به دفتر جشنواره ارسال کنند.