نمایش آثار کلاسیک ایرانی در جشنواره فیلم «سلامت»

سینماپرس: ۵ فیلم سینمایی کلاسیک ایرانی مرتبط با حوزه سلامت در سومین جشنواره فیلم «سلامت» به نمایش در می آید و مورد بررسی قرار می گیرد.