نمایش‌های راه یافته به بخش صحنه‌ای جشنواره‌ی تئاتر عروسکی

سینما پرس: نمایش‌های نهایی بخش صحنه‌ای هفدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران ـ مبارک معرفی شدند.