نمایش‌های راه یافته به بخش «تجربه» جشنواره‌ی تئاتر عروسکی

سینماپرس: آثار راه یافته به بخش «تجربه» هفدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران مبارک معرفی شدند.