نمایشگاه های هنری پایتخت در دهه دوم آبان/ تلاقی نقش و رنگ در گالری های شهر

فهرست نگارخانه های فعال در دهه دوم آبان ماه را در این گزارش مشاهده کنید. - ، همانطور که تا سالها پیش سینما رفتن بین تعدادی از خانواده ها مرسوم نبود و بعدها پس از دیدن فیلم های سینمایی، آشنایی بیشتر با بازیگران و ... دیدگاهشان به این هنر تغییر کرد؛ هنرهای تجسمی نیز در حال حاضر مخاطب کم و شاید مخصوص خود را دارد. هنوز هم تعدادی از خانواده ها برای یک بار هم که شده به گالری نیامده اند؛ اما این هنر می تواند مانند سینما ...
منبع خبر: خبرگزاری تقریب
دسته بندی خبر: فرهنگی