نمایشگاه «صد اثر صد هنرمند» روز اول ۱۷۵ میلیون تومان فروخت

سینماپرس: بیست و ششمین نمایشگاه «صد اثر صد هنرمند» جمعه ۱۲ مرداد در گالری گلستان افتتاح شد و میزان فروش اولین روز ۱۷۵ میلیون تومان بود.