نمایشنامه نگاهمان می کنند در سالن مهر حوزه هنری به روی صحنه می آید

مسئول واحد نمایش حوزه هنری کردستان گفت: نمایشنامه نگاهمان می کنند به نویسندگی نغمه ثمینی و به تهیه کنندگی حوزه هنری استان کردستان به صورت نمایشنامه خوانی در سالن مهر پردیس سینمایی بهمن سنندج اجرا می شود . - نمایشنامه نگاهمان می کنند در سالن مهر حوزه هنری به روی صحنه می آید گروه فرهنگی- مسئول واحد نمایش حوزه هنری کردستان گفت: نمایشنامه نگاهمان می کنند به نویسندگی نغمه ثمینی و به تهیه کنندگی حوزه هنری ...
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی