نقش کتاب در کاهش آسیب های اجتماعی پررنگ است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: نقش کتاب در کاهش آسیب های اجتماعی پررنگ است. - به گزارش ایسنا، دکتر جعفر مروارید که میزبان کودکان و نوجوانان خیریه گلستان علی در پردیس کتاب بود، با بیان این که این طرح در راستای تغییر نگاه به سینماها و مراکز فرهنگی و هنری در شهر اجرا می شود، اظهار کرد: سینما تنها مکانی برای دیدن فیلم نیست و یک آکادمی عمومی و نهاد اجتماعی است که در هفته گذشته این اداره کل میزبان ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی