نقش های کوتاه و غیر کلیدی بازی می کنم تا فراموش نشوم

رکنا: زهره صفوی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون می گوید بیشتر نقش های کوتاه و غیرکلیدی به هم سن های او پیشنهاد می شود و آنها را بازی می کند تا فراموش نشود.