«نقش فروشی» مقوله‌ای نیست که در عیان اتفاق بیفتد و براحتی بتوان جلوی آن را گرفت

سینماپرس: یک تهیه کننده پیشکسوت سینما بر این باور است که کلاس‌های بازیگری که از دهه هفتاد بوجود آمد به جز یک یا دو موسسه که حرفه‌ای عمل می‌کنند بقیه اش کلاهبرداری است،