نقد و بررسی مستند «نفوذی» در سینماروایت / روایت زندگی «مسعود کشمیری» عامل ترور شهیدان رجایی و باهنر

سینماپرس: قسمت ششم از سری جدید برنامه سینماروایت به نمایش، نقد و بررسی مستند «نفوذی» اختصاص دارد.