نقد و بررسی مرگ و زندگی، روبه روی هم

کانون فیلم سینماحقیقت که روزهای دوشنبه در سالن سینماحقیقت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار می شود، این هفته به نمایش و نقد و بررسی مستند تمام چیزهایی که جایشان خالی ست ساخته ی زینب تبریزی اختصاص داشت. – کانون فیلم سینماحقیقت که روزهای دوشنبه در سالن سینماحقیقت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار می شود، این هفته به نمایش و نقد و بررسی مستند تمام چیزهایی که جایشان خالی ست ساخته ی زینب تبریزی اختصاص داشت.
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی