نقد فیلم پاسیو، چرا فیلم پاسیو به درد سینمای هنر و تجربه نمی خورد؟

فیلم پاسیو برای اولین بار در جشنواره جهانی فجر به اکران در آمد و همان موقع هم از نظر بسیاری از تماشاگران و شرکت کنندگان، فیلم واجد هیچ شرایطی برای اکران در حد و اندازه یک جشنواره بین المللی نبود. - به اکران در آمد و همان موقع هم از نظر بسیاری از تماشاگران و شرکت کنندگان، فیلم واجد هیچ شرایطی برای اکران در حد و اندازه یک جشنواره بین المللی نبود. حال بعد از گذشت حدود 6 ماه، فیلم رنگ اکران را به چشم خود دیده ...
منبع خبر: روزیاتو
دسته بندی خبر: فرهنگی