نقد فیلم هزارپا ، میکس کمدی های سال های دور و نزدیک

نقد فیلم هزارپا نشان می دهد که سینمای کمدی در کشور ما با اینکه جایگاه وزینی ندارد ولی همچنان تکرار کلیشه ها در آن می تواند نبض مخاطب را در دست بگیرد و فروش را تضمین کند. - ژانر کمدی در سینمای ایران هیچ گاه آن جایگاهی که باید داشته باشد را نداشته و گاهی با موارد معدود و انگشت شمار آثار سینمایی درخورتوجهی روبرو بودیم که توانسته اند شان کمدی را حفظ کنند و آن را با لودگی یکی ندانند. گاهی کارگردان های بزرگ کشور ...
منبع خبر: روزیاتو
دسته بندی خبر: فرهنگی