نقد فیلم جاده قدیم، نگاهی نو به مقوله تجاوز در سینمای ایران

اینکه منیژه حکمت بعد از سالها فعالیت در سینما در منصب های مختلف و یادگیری این هنر از میرزابنویسی تا کارگردانی، فیلم جاده قدیم را بسازد خودش یک علامت سوال بزرگ است چرا که جاده قدیم در بهترین حالت می تواند پروژه سینمایی یک دانشجوی رشته سینما باشد که با ... - اینکه منیژه حکمت بعد از سالها فعالیت در سینما در منصب های مختلف و یادگیری این هنر از میرزابنویسی تا کارگردانی، فیلم جاده قدیم را بسازد خودش یک علامت سوال ...
منبع خبر: روزیاتو
دسته بندی خبر: فرهنگی