نقدی بر فیلم بدون تاریخ بدون امضاء

حوزه/ نکته ای که در این فیلم قابل لمس است، ایثار و فداکاری است که قهرمان فیلم در کارش انجام می دهد تا به نوعی به ما یاد آور شود هرکدام از ما می توانیم در موقعیت های خاص قهرمان باشیم. – به گزارش خبرگزاری حوزه” ، سالهاست در سینمای کشورمان پیرامون فیلم های دینی بحث است و در این عرصه نیز اظهارنظرهای فراوانی نیز انجام می شود، برای مثال عده ای سینمایی که در آن به موضوعات مذهبی به صورت مستقیم توجه کرده باشند به عنوان …
منبع خبر: حوزه نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی