نقدی بر سخنان معاونت سینمایی ایران؛ سینمای سرمایه های بی انتها عفونت ایجاد کرده است

فخر فروشی معاونت سینمایی ایران برای گشایش جشنواره اختصاصی برای فیلم های اول گارگردان ها . - به گزارش عادلانه... به فکر برگزاری درست این فستیوال سی و شش ساله. به فکر بلایی که فیلم های سازمانی و ارگانی به جان سینمای ما انداخته باشید. رقابت عادلانه، می شود بلال شیردانه ای که در قفس به نصیب می رسد ... مگر می شود با اعمال نفوذ صاحبان قدرت در همه چیز مواجه نبود؟!... مگر می شود بودجه ی بی انتهای فیلمساز ارگانی، وابسته!،
منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی