نقدی بر برگزاری مراسم برترین های فوتبال ایران

مراسم برترین های فوتبال ایران با بی نظمی زیادی برگزار شد. مراسم فوتبالی ای که زیادتر به سینما شباهت داشت و افراد غیرفوتبالی زیادی در آن حضور داشتند. - مراسم برترین های فوتبال شب گذشته (دوشنبه) در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد. مسئول برگزاری این مراسم سازمان لیگ بود که سابقه برگزاری جشن قهرمانی لیگ هفدهم به بهترین شکل و با نظم را در کارنامه اش ثبت کرده است، جشن قهرمانی ای که بدون افراد متفرقه برگزار شد.
منبع خبر: نوداد
دسته بندی خبر: ورزشی