«نظریه ژانر و نظریه پسااستعماری» در مدرسه ملی سینما تدریس شد

سینماپرس: مبحث «نظریه ژانر و نظریه پسااستعماری» در ۲ جلسه توسط وحید الله موسوی در دوره عالی «مطالعات فیلم: نظریه، نقد و تحلیل» مدرسه ملی سینمای ایران تدریس شد.