نظارت ضعیف و جولان موریانه‌های فرهنگ در بازار نشر

سینماپرس: یکی از موضوعاتی که با غفلت مسئولان نظارت در عرصه کتاب اتفاق افتاده، انتشار بی‌سروصدا و البته با تیراژ اندک کتاب‌های الحادی است!