«نشست» فیلم فجر

چند ماه پیش وقتی بحث هزینه های جشنواره های سال های گذشته فیلم فجر پیش آمد و خبرهای مدام راست و دروغی درباره آن منتشر شد، موجی رسانه ای درباره شفاف سازی هزینه های جشنواره به راه افتاد. تقریبا بعد از به راه افتادن این مسائل بود که دبیر این دوره جشنواره فیلم فجر در اقدامی شتابزده و شاید به دور از کارشناسی تصمیم به کوچک سازی مهم ترین رویداد سینمایی ایران گرفت و در مصاحبه ها و اظهارنظرهای متعدد روی این موضوع تاکید کرد.