نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» / گزارش تصویری

نشست خبری دست‌اندرکاران شورای برگزاری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» صبح سه شنبه ۲۳ دی ماه با حضور بهروز غریب پور، رئیس شورای سیاستگذاری و دبیر بخش تئاتر، کمال تبریزی، دبیر بخش فیلم، فردین خلعتبری، دبیر بخش موسیقی، سیف الله صمدیان به نمایندگی از محمود کلاری (دبیر دیجیتال آرت)، مازیار رضاخانی، مدیر جشنواره و رضا کیانیان، عضو شورای سیاستگذاری در پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب تهران برگزار شد.

نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» بهروز غریب پور در نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» رضا کیانیان در نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» کمال تبریزی در نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» فردین خلعتبری در نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» سیف الله صمدیان در نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» رضا کیانیان در نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» بابک بادکوبه در نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است»

منبع: مهر