نشست بررسی مدیریت سامانه نمایش درخواستی برگزار شد/ بخش دوم

نشست بررسی مدیریت سامانه نمایش درخواستی (vod) برگزار شد.

به گزارش سینماسینما، نشست بررسی مدیریت سامانه نمایش درخواستی (vod) باحضور آقایان منوچهر محمدی، مهدی یزدانی و سید جمال ساداتیان برگزار شد.

ویدئوی کامل بخش دوم در لینک زیر

https://www.aparat.com/v/OzaS8

لینک صوتی

https://www.aparat.com/v/tjwrk