نشان انجمن کارگردانان سینمای مستند به جاده های برفی ، یک دوسیه مسکوت و فصل باران های گرم رسید

نشان انجمن کارگردانان سینمای مستند در چهل و هشتمین جشنواره رشد اهدا شد . - انجمن کارگردان سینمای مستند در راستای فعالیت های فرهنگی ، جایزه نقدی و لوح افتخار را به فیلم های جاده های برفی به کارگردانی هایده مرادی و رزم آرا و یک دوسیه مسکوت به کارگردانی احسان عمادی اهدا کرد. همچنین نشان و دیپلم افتخار به فیلم مستند فصل بادهای گرم به کارگردانی حسین ریگی رسید. چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های علمی، آموزشی ...
منبع خبر: پانا
دسته بندی خبر: فرهنگی