نسخه قاچاق شده؛ نسخه بازبینی «جشنواره جهانی فیلم فجر» است/از وزارت ارشاد نزد مراجع قضایی شکایت خواهیم کرد

سینماپرس: محمدرضا شفاه تهیه‌کننده فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم است» عنوان کرد که برای قاچاق این فیلم اراده‌ای وجود داشت.