نسخه ضعیف سینمای پدر با معکوس به ناکجاآباد

گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، عباس اسماعیل گل:نخستین فیلم پولاد کیمیایی، فرزند مسعود کیمیایی و بازیگر ثابت فیلم های این کارگردان باسابقه سینمای ایران، – در معکوس نباید دنبال قصه آنچنانی باشیم و شاید پولاد هم مثل پدر، سعی در تقلید از جهان بینی عجیبی دارد که خیلی وقت است که دیگر مخاطب آنچنانی ندارد. گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، عباس اسماعیل گل:نخستین فیلم پولاد کیمیایی، فرزند مسعود کیمیایی و بازیگر ثابت …
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: فرهنگی