نسبت هنر هفتم با بزرگترین واقعه تاریخ معاصر ایران انقلاب سینما را احیا کرد، سینما برای انقلاب چه کرد؟

یکی از عواملی که سبب شده تا فیلم های قابل توجهی درباره انقلاب ساخته نشود، کمبود منبع الهام و اقتباس است. یعنی ما داستان و رمان های خوبی که به اصل و متن انقلاب پرداخته باشند، – بسیار کم داریم 12 بهمن همان طور که یک روز مهم در تاریخ سیاسی ایران محسوب می شود، برای سینما نیز حیات بخش و تاریخ ساز است. روزی که معمار انقلاب، هم مشروعیت هنر هفتم را تأیید کرد و هم جهت درست حرکت سینما را روشن ساخت. بیان آن روز امام خمینی …
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: سیاسی