نرگس محمدی و رز رضوی در سالن زیبایی دوست مشترکشان! عکس

نرگس محمدی و رز رضوی در افتتاحیه یک سالن زیبایی حاضر شدند. – نرگس محمدی و رز رضوی در افتتاحیه سالن زیبایی دوست مشترکشان مریم متقیان حاضر شدند. نرگس محمدی نوشت: ***** افتتاح سالن زیبای دوست عزیزم که من شاهد سالها تلاشش بودم چه در سینما چه در راه اندازی سالن زیباییش مریم جونم مبارکت باشه مهربون
منبع خبر: ساعت 24
دسته بندی خبر: فرهنگی