نخستین فرستنده عادی تلویزیونی

این شبکه که تصویر و صدای آن منطقه ای به شعاع 40 کیلومتررا پوشش می داد در آغاز کار هر هفته پنج شب برنامه پخش می کرد و بیشتر برنامه های آن نمایش و فیلم سینمایی بود. – شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)”- 25 فوریه 1928 آژانس دولتی آمریکا که ناظر بر ارتباطات همگانی است [پدر FCC امروز] نخستین پروانه تاسیس تلویزیون [رسانه صوت و تصویری] را به نام متقاضی آن چارلز فرانسیس جنکینز Charles Francis Jenkins صادر کرد و این تلویزیون(W3XK) …
منبع خبر: شارا
دسته بندی خبر: بین الملل