نحوه تخصیص تخفیف‌ها در بنیاد رودکی ابهام دارد

سینماپرس: یکی از مسایلی که عملکرد بنیاد رودکی را با ابهام مواجه می‌کند نبود ضوابط مشخص و در دسترس در زمینه اعطای تخفیف‌های مالی به گروه های موسیقی و تئاتر متقاضی اجرا در سالن های این بنیاد است.