نجفی: ما هم بالای شما را دیدیم و هم پایین تان را!

احمد نجفی در پاسخ به این سوال که شما را به مدیران دوره احمدی نژاد نسبت می دهند و می گویند، حالا که دستتان از قدرت کوتاه شده شروع به اعتراض کرده اید؟ گفت: - به نقل از روزنامه جوان: اقدام "احمد نجفی" تازه ترین معلول از علتی به نام آشفتگی اکران در 96 بود که با محدود کردن اکران در نیمه اول و باز کردن ورودی اکران در نیمه دوم کلید خورد؛ روندی که پیشتر انتقادات ده ها سینماگر را موجب شده بود اما با بازخوردی منطقی ...
منبع خبر: خبر داغ
دسته بندی خبر: سیاسی