نتیجه فریادهای احمد نجفی بر سر شورای اکران و قول پیگیری حیدریان⇐ «من یک ایرانی ام» از ۱۸ بهمن ماه یعنی در دل جشنواره در گروه کوروش روی پرده خواهد رفت!⇔به این ترتیب فیلم مجیدی یا باید تغییر سرگروه دهد یا منتظر بماند تا پایان اکران «من یک ایرانی ام»!

سینماروزان: اعتراضات آشکار احمد نجفی تهیه کننده فیلم «من یک ایرانی ام» در شورای اکران و حمله به شورا به خاطر اینکه زمانی نامناسب را به اکران فیلمش اختصاص داده با قول پیگیری ماجرا توسط محمدمهدی حیدریان همراه شد.
به گزارش سینماروزان اما نتیجه این پیگیریها چه بوده است؟ اینکه فیلم نجفی از هجدهم بهمن ماه یعنی در دل جشنواره روی پرده برود!!! با توجه به اینکه قرارداد اکران فیلم «پشت ابرها»ی مجید مجیدی برای ۲۵ بهمن در گروه کوروش ثبت شده به این ترتیب یا فیلم مجیدی باید با تغییر سرگروه روی پرده برود یا آن که منتظر پایان اکران «من یک ایرانی ام» بماند.
سیدضیاء هاشمی رییس جامعه صنفی تهیه کنندگان و از اعضای شورای صنفی نمایش درباره این ماجرا به «فارس» گفت: با نظر رئیس سازمان سینمایی موظف به برگزاری جلسه ای با حضور احمد نجفی تهیه کننده شدیم. به نکات مثبتی در جلسه دست یافتیم و با نظر مساعد تهیه کننده فیلم از ۱۸ بهمن ماه اکران می شود و هیچ شرطی برای نمایش فیلم قرار داده نشد.
هاشمی درپاسخ به این سوال که چرا این اعتراض رسانه ای شد و امکان حل و فصل آن در شورای صنفی نمایش نبود گفت: می شد با مساعدت …