نبود تخصص یا عوامل نفوذی و خائنان؛ چه چیزی مسبب افول جشنواره ۳۶ شد؟/ وقتی مدیران سینمایی جشنواره فیلم فجر را خنثی و کمرنگ می خواستند!

سینماپرس: مدیران فعلی سازمان سینمایی برای بقا در قدرت، حساست زدایی از جشنواره فیلم فجر و خنثی سازی آن را به هر نحو ممکن در دستور کار قرار دادند و درست با همین رویکرد بود که از منظر قاطبه سینماگران نیز جشنواره سی و ششم یخ زده اطلاق شد و تغییرات سلیقه ای که باعث آسیب جدی به حیثیت جشنواره شده مورد انتقاد جدی قرار گرفت.