ناگفته های اکبر عبدی از برخی مسائل | رهبری به کارهایم نظر دارند

اکبر عبدی از برگزاری بزرگداشتش در جشنواره فیلم فجر و تحمل دو سال بیماری گرفته تا ماجرایش با اداره مالیات، همکاری هایش با مهرجویی، - ناگفته های اکبر عبدی از برخی مسائل رهبری به کارهایم نظر دارند سینما و تلویزیون > رادیو و تلویزیون - همشهری آنلاین:اکبر عبدی از برگزاری بزرگداشتش در جشنواره فیلم فجر و تحمل دو سال بیماری گرفته تا ماجرایش با اداره مالیات، همکاری هایش با مهرجویی، تقوایی، حاتمی و معتمدی و گرفتن ...
منبع خبر: همشهری آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی