ناگفته هایی از عزت سینما و یک خانه بحث برانگیز

عزت الله انتظامی خرداد امسال 95 ساله می شد، مردی که پسرش درهیچ مراسمی پس از فوتش درباره او صحبت نکرد و با وجود تمام کارهای خیرخواهانه ای که آقای بازیگر در طول حیاتش انجام داد معتقد است تاریخ بهترین قضاوت را راجع به او خواهد کرد. –
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی