نامه 120 سینماگر به رییس جمهور برای اکران قانونی عصبانی نیستم!

از آنجا که بی اعتبار شدن پروانه نمایش و سانسورهای چندباره موجب بوجود آمدن فضای ناامنی در عرصه سینما و تضیع حقوق هنرمندان می شود، ما سینماگران خواهشمندیم دستور مساعد جهت نمایش عمومی عصبانی نیستم! صادر شود. - نامه 120 سینماگر به رییس جمهور برای اکران قانونی عصبانی نیستم! " از آنجا که بی اعتبار شدن پروانه نمایش و سانسورهای چندباره موجب بوجود آمدن فضای ناامنی در عرصه سینما و تضیع حقوق هنرمندان می شود، ...
منبع خبر: ملیت
دسته بندی خبر: فرهنگی