نامه پر درد خیابانی برای مزدک میرزایی

جواد خیابانی در بخشی از نامه خود نوشته است: این سازمان من است که دارد حیف می شود و نیروهایش را یک به یک از دست می دهد. اگر این سینما و فوتبال نبود در انزوایی عجیب می مردم، – جواد خیابانی مجری و گزارشگر قدیمی ورزشی در یادداشتی به موضوع مهاجرت مزدک میرزایی دیگر گزارشگر تلویزیون پرداخته. همکاری که دوره حضورش در تلویزیون مربوط به نسلی که خیابانی پرچمدار آن بود. نسل عادل و مزدک و جواد که بعد ها گزارشگران دیگری …
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: ورزشی