نامه فعالان موسیقی به وزیر ارشاد در حمایت از فرزاد طالبی

سینماپرس: تعدادی از هنرمندان و تهیه کنندگان فعال حوزه های مختلف موسیقی با ارسال نامه ای به سید عباس صالحی از عملکرد مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد حمایت کردند.