نامه سرگشاده یک کارگردان سینما خطاب به مدیران صدا و سیما/ چرا هیچ تدبیری در خصوص توزیع عادلانه کارها بین طیف وسیع هنرمندان صورت نمی گیرد؟

سینماپرس: داود توحیدپرست کارگردان سینما و تلویزیون با انتشار یک نامه سرگشاده خطاب به مدیران سازمان صدا و سیما از آن ها برای عدم توجه به بخش اعظمی هنرمندان برای تولید آثار تصویری در تلویزیون انتقاد کرد؛ در بخشی از این نامه آمده است: شما از شرایط اقتصادی به شدت اسفبار حاکم بر سینما و سینماگران کشور خبر دارید و می دانید که حتی عده ای از این هنرمندان به نان شب محتاج هستند ولی عجیب این است که هیچ تدبیری در خصوص توزیع عادلانه کارها بین طیف وسیع تری از هنرمندان نمی کنید و این دایره بسته ای که به شدت غیر انسانی است باز نمی شود و به دیگر هنرمندان خوب و متخصص این کشور هیچ کاری نمی رسد.