نامه اهالی فرهنگ خطاب به جهانیان: مردم جهان، در برابر تحریم با ما هم صدا شوید / گروهی از سینماگران با دغدغه اقامت آمریکا، از همراهی سر باز زدند

تابناک در صورت تداوم این وضعیت، به صورت شفاف تر، درباره چهره هایی که در این ارتباط سکوت کرده اند و اقامت آمریکا دارند، گزارش خواهد داد و این چالش مطرح خواهد شد که این اشخاص تایید کنند ایران را وطن خود می دانند یا آمریکا را و دغدغه شان شرایط مردم ایران ... -
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: سیاسی