نامزدهای بخش کوتاه، مستند و انیمیشن بیستمین جشن خانه سینما

سینماپرس: نامزدهای بخش های کوتاه، مستند و انیمیشن بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران اعلام شدند.