نامزدهای بخش سینمایی هجدهمین جشن «حافظ» معرفی شدند

سینماپرس: در آستانه برگزاری، نامزدهای بخش سینمایی هجدهمین جشن «حافظ»، تنها جشن خصوصی حوزه سینما و تلویزیون ایران، معرفی شدند.