نامزدهای بخش‌ مسابقه صحنه‌ای جشنواره تئاتر «الف» اعلام شد

سینماپرس: کاندیداهای گرایش‌های مختلف بخش مسابقه صحنه‌ای جشنواره بین‌المللی تئاتر «الف» معرفی شدند.