نامزدهای بخش‌های مختلف پانزدهمین جشنواره فیلم «مقاومت» معرفی شدند

سینماپرس: اسامی نامزدهای بهترین آثار در تمامی بخش های ملی و بین الملل پانزدهمین جشنواره فیلم «مقاومت» معرفی شدند.